Загонетке (10) за будуће ђаке прваке

Људи га цене и пазе,

па опет по њему газе.

А кад се кућа спрема,

он се добро излема

Одгонетка: тепих

Двојица напред журе,

двојица за њима јуре,

могу тако и век ићи,

неће једни друге стићи

Одгонетка: точкови на колима

Играло,

певало,

приповедало,

свему свету огледало

Одгонетка: телевизор

Ко ће први да се сети:

крила нема

пољем лети.

Сетио се један Петар

то је

Одгонетка: ветар

Млада сам зелена,

лепа, а малена,

ко ме такне, куне ме

Одгонетка: коприва

Преде, а ништа не напреде.

Одгонетка: мачка

Бирибићи везу, бирибићи плету, бирибићи голи ходе, бирибићи коло воде.

Одгонетка: шаке

Чуча, чучи – бјега бјежи, скочи чуча, па ухвати бјегу

Одгонетка: мачка и миш

Зева, а језика не има.

Одгонетка: маказе

Ја вас носим, а ви мене

Одгонетка: обућа

Зими путује, лети пландује

Одгонетка: санке

Шта је, чик погоди:

једно живо мртво роди,

а из мртвог живо скочи

Одгонетка: јаје

У њој се огледаш, огледало није, из ручице бежи кад се дете мије

Одгонетка: Вода