Француски научници поредили су децу која иду у вртић и ону која су чувана код куће. Ово су резултати:

Деца која иду у вртић имају боље развијен говор и логику, а рани полазак у колектив позитивно утиче и на касније резултате у школи.

Добра нега и правилно усмеравање у најранијем узрасту подстичу дечји говор, доприносе фонду речи, а дугорочне последице осећају се и током школовања, јер деца која су била довољно подстицана на прави начин у најранијем узрасту постижу боље академске резултате.

Француски научници спровели су истраживање током којег су посматрали 1.428 малишана старости до три године, и поредили су оне који иду у вртић, и оне које су чувале бебиситерке или друге особе које нису професионални васпитачи.

Ова студија бавила се и проучавањем начина бриге о деци у најранијем узрасту на понашање.

Генерално, испоставило се да свако шесто дете има неки од бихевиоралних проблема, укључујући хиперактивност или поремећаје пажње, док је сличан био и проценат деце са одређеним емоционалним проблемима.

Сваком 15. детету је био проблем и да се спријатељи са другом децом, док је свако седмо имало прилично лоше укупне социјалне вештине.

Али, резултати овог истраживања показали су да је мања вероватноћа да се ови проблеми јаве код деце која иду у вртић, него код оне коју чувају чланови породице или бебиситерке које нису васпитачи по струци.

Тим научника из Париза пратио је емоционални развој деце од рођења до осме године. Током тог периода, родитељи су периодично попуњавали упитнике на тему понашања и емоционалног развоја детета, пажње, способности закључивања и социјалних вештина.

Од деце која су учествовала у студији, 44,5 одсто чувале су бебиситерке, 26 одсто ишло их је у вртић, а нешто мање од 30 одсто чували су чланови породице или породични пријатељи.

Анализа прикупљених података показала је да маме чија деца иду у вртић немају разлога за бригу, пошто рано укључивање у колектив не оставља никакве штетне последице по социјални и емоционални развој детета.

Усмерена игра, више времена током којег се деци чита и навикавање на правила лепог понашања од раног узраста дугорочно су вишеструко корисни, преноси британски “Мирор”.

Извор: РТВ